Meer resultaten voor onderhandse

onderhandse
 
onderhandse akte betekenis - Juridisch woordenboek.
Een onderhandse akte is geen authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
Onderhandse akte - DoeHetZelfNotaris.
Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld en mede-ondertekend dan is sprake van een authentieke akte. Het meervoud van onderhandse akte is onderhandse aktes of onderhandse akten. Alles wat je wilt weten over de Notaris.

Contacteer ons